TS. LÊ THẨM DƯƠNG - KHÓA HỌC VIP ONLINE A-Z

COMBO 2 KHÓA HỌC: NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ QUẢN TRỊ CẢM XÚC


 " Lãnh đạo không phải tài trời sinh, cũng không phải hành động cảm tính. Lãnh đạo cần phải được học bài bản từ những kinh nghiệm xương máu của những người đi trước. Thế mới mau thành tài "

Giao tiếp như chuyên gia cùng TS.Lê Thẩm Dương


BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC NÀY ?


1

Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ: "Giao tiếp hoặc là chết"

2

Biết được cách thiết lập một thông điệp đúng.


3

Nắm được các kỹ năng cơ bản của giao tiếp: kỹ năng nghe, nói, khen chê và phi ngôn ngữ.

4

Nhận diện được các loại mâu thuẫn và ảnh hưởng tới doanh nghiệp


6

Nắm được định nghĩa và vai trò của mâu thuẫn trong kinh doanh


5

Biết được phương tiện, cơ sở của giao tiếp trong việc tạo dựng mối quan hệ.


TIẾN SỸ LÊ THẨM DƯƠNG NÓI VỀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP & KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CẢM XÚC

NỘI DUNG KHÓA HỌC


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

- Bài 1: Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp và chức năng của giao tiếp

- Bài 2: Giao tiếp đối với việc thiết lập mối quan hệ. Những nhận định cần tránh trong giao tiếp

- Bài 3: Năm cơ chế trong giao tiếp vận hành. Những tác động sai lầm trong giao tiếp

2
2

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO TIẾP

- Bài 1: Phương tiện để chuyển tải giao tiếp

- Bài 2: Cơ sở tâm lý của hoạt động giao tiếp

- Bài 3: Cơ sở văn hóa của hoạt động giao tiếp

- Bài 4: Cơ sở môi trường xã hội của hoạt động giao tiếp

- Bài 5: Các nguyên tắc cần có khi xác lập mối quan hệ


KHÓA 1: TS.LÊ THẨM DƯƠNG TIẾT LỘ BÍ QUYẾT GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG

3

CHƯƠNG 3: CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP

- Bài 1: Kỹ năng lắng nghe

- Bài 2: Kỹ năng nói

- Bài 3: Kỹ năng khen chê

- Bài 4: Phi ngôn ngữ

1

CHƯƠNG 1: CẢM XÚC TRONG CUỘC SỐNG:

- Bài 1: Tổng quát về cảm xúc

- Bài 2: Nguyên nhân sinh ra cảm xúc

- Bài 3: Phản ứng của cảm xúc trong cuộc sống

- Bài 4: Vai trò của cảm xúc trong cuộc sống

2

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CẢM XÚC

- Bài 1: Mục tiêu của quản trị cảm xúc
- Bài 2: Nội Dung của quản trị cảm xúc

4

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG LÀM CHỦ CẢM XÚC

- Bài 1: Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.1)

- Bài 2: Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.2)

- Bài 3: Loại bỏ cảm xúc tiêu cực

- Bài 4: Biểu hiện kém thông minh cảm xúc- Bài 5: Tổng hợp và rút ra bài học

3

CHƯƠNG 3: NÂNG CAO TRÍ TUỆ CẢM XÚC

- Bài 1: Nhận diện cảm xúc

- Bài 2: Đặc điểm của trí tuệ cảm xúc

- Bài 3: Kỹ năng để nâng cao trí tuệ cảm xúc

KHÓA 2: QUẢN TRỊ CẢM XÚC


NHẬN MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ

GIỜ
GIÂY
PHÚT
00
00
00
00

NHẬN MIỄN PHÍ: COMBO 2 KHÓA HỌC: NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ QUẢN TRỊ CẢM XÚC

Nhận Quà Ngay

    đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua!

    Cảm ơn!